dezynfekcja laktatorów

Jak korzystać ze sprzętu laktacyjnego w dobie coronavirusa?

Każdy laktator składa się z:
– elementów wytwarzających podciśnienie (rączka w laktatorze ręcznym, silniczek i zasilacz w laktatorze elektrycznym),
– ewentualnie elementów łączących typu dren
– i elementów, które wchodzą w bezpośredni kontakt z ciałem mamy i mlekiem mamy (butelka, lejek, membrana, zaworek).
Osobiste laktatory elektryczne posiadają separację mediów (pracują w układzie zamkniętym), lub nie. Zarówno w normalnych warunkach (bez epidemii), a w obecnych w szczególności rekomendowane jest korzystanie z tych, które posiadają separację mediów. W takim wypadku oznacza to, że ani pokarm, ani nawet jego opary nie przedostają się do środka silnika wytwarzającego podciśnienie.
W przypadku laktatorów osobistych Ardo Medical, mechaniczną barierą oddzielającą układ pierś mamy/pokarm od układu silniczka jest membrana. Z tego powodu pokrywa membrany, dren, silniczek i zasilacz nie muszą być poddawane regularnej dezynfekcji pomiędzy kolejnymi sesjami odciągania pokarmu. Mama posiadająca laktator osobisty z separacją mediów, nie naruszy żadnych standardów higieny, jeśli po okresie jego użytkowania odsprzeda go innej mamie. Oczywiście bez akcesoriów, które kolejna użytkowniczka powinna zakupić jako nowe wyłącznie do osobistego użytku.


Gdy kupujesz nowy laktator
Gdy kupiłaś nowy laktator w sklepie bezpośrednio, lub zamówiłaś dostawę kurierem, przetrzyj elementy wytwarzające podciśnienie ściereczką nasączoną płynem do dezynfekcji powierzchniowej. Dreny łączące i części, które będą wchodziły w kontakt z pokarmem rozłóż na części, umyj dokładnie w wodzie z detergentem (każdy, który stosujesz do mycia naczyń), dokładnie wypłucz pod letnią, bieżącą wodą, a następnie wrzuć na 2-3 minuty do garnka z gotującą się wodą (wcześniej wciśnij do niej kilka kropel cytryny lub wlej kilka kropel octu). Wygotuj je mieszając łyżką i dbając, by nie pozostawały jakieś części niezanurzone. Po tym czasie wyłóż je na czystą ściereczkę, pozostaw do ostygnięcia i wyschnięcia. Następnie umyj dokładnie ręce i zmontuj elementy tak, by były gotowe do użycia (bez podłączania ich do laktatora). Tuż przed odciąganiem pokarmu, podłącz wszystkie elementy z laktatorem, umyj dokładnie ręce i przystąp do procesu odciągania. Po odciąganiu, tak szybko jak możesz, rozmontuj wszystkie elementy, które miały kontakt z Twoim pokarmem, umyj je dokładnie w ciepłej wodzie z detergentem, a następnie dokładnie wypłucz pod bieżącą wodą.

W warunkach domowych możesz przeprowadzić 3 różne procesy dezynfekcji termicznej.
Pierwszy, opisany powyżej, to wygotowanie.
Drugi to wyparzenie poprzez przelanie akcesoriów wrzątkiem. Wkładamy akcesoria do odpowiednio dużej miski i nalewamy na nie wrzącą wodę.
Trzeci proces, wygodny i stosunkowo tani, to dezynfekcja termiczna prowadzona w torebkach do dezynfekcji w kuchenkach mikrofalowych. Jeśli posiadasz torebki do dezynfekcji Ardo Medical, to korzystaj z nich również jako z pojemników i przechowuj w nich akcesoria laktacyjne pomiędzy sesjami odciągania pokarmu. 


W czasach bez epidemii rekomendowaliśmy proces wyparzania po każdym użyciu laktatora, tylko w wypadku wcześniaków i noworodków. Dla niemowląt kilkumiesięcznych wystarczającym było wyparzenie raz na dobę, a dla starszych niemowląt i dzieci wyparzenie raz na tydzień. Uznawaliśmy, że regularne, dokładne odtłuszczenie przez mycie w wodzie z detergentem, dokładne płukanie, suszenie i okresowe wyparzanie jest procesem wystarczającym. W czasach epidemii rekomendujemy przeprowadzenie wyparzania po każdym użyciu, bez względu na wiek dziecka.
Źródła amerykańskie rekomendują regularną dezynfekcję powierzchniową silniczka, zasilacza i elementów łączących stanowiących zamknięty układ budowania podciśnienia. Regularną, to znaczy wdrożoną w trybie raz na dzień. Wydaje się to być rekomendacją nadmiarową, ale decyzję o jej wypełnianiu pozostawiamy otwartą. Postępujcie z tym sprzętem dokładnie tak, jak z innymi produktami znajdującymi się w pobliżu dziecka.

Gdy wypożyczasz laktator z wypożyczalni
Przed wypożyczeniem laktatora, bardzo ważne jest sprawdzenie, czy sprzęt ten jest zarejestrowanym wyrobem medycznym i czy spełnia standard separacji mediów. Każda wypożyczalnia powinna bez jakichkolwiek trudności udostępnić stosowne oświadczenie w tym zakresie.
Wypożyczamy tylko laktatory, które są zarejestrowanymi wyrobami medycznymi, dostosowanymi do użytkowania przez różne matki, czyli posiadającymi skuteczną separację mediów (pracującymi w układzie zamkniętym).
Laktator wypożyczany bezpośrednio, lub dostarczany kurierem powinien posiadać potwierdzenie procesów dezynfekcji powierzchniowej prowadzonych przez wypożyczającego.
Akcesoria laktacyjne dołączone do laktatora powinny być bezwzględnie nowe.
Jeśli te warunki są spełnione, to postępowanie jest dokładnie takie samo jak w przypadku zakupienia laktatora na własność.

Korzystanie z laktatorów osobistych na terenie szpitala
Postępuj dokładnie tak jak z laktatorem osobistym wykorzystywanym w warunkach domowych, ze zwróceniem jedynie uwagi na dwie rzeczy.
Po pierwsze, weź ze sobą albo torebkę do dezynfekcji termicznej w kuchence mikrofalowej, albo inne pudełko i trwale je oznakuj. Tylko w nich przechowuj swoje laktacyjne akcesoria, nie odkładaj ich po umyciu na łóżko, parapet czy blat zlewu. Jeśli wyparzasz akcesoria poprzez przelewanie ich wrzątkiem, to rób to w pojemniku, w którym je przechowujesz. Dzięki temu pojemnik również będzie regularnie dezynfekowany. Jeśli korzystasz z torebek, to nie jest to konieczne, bo one automatycznie są dezynfekowane w kuchence mikrofalowej. W kuchence mikrofalowej zachodzi standardowy proces parowej dezynfekcji termicznej, dzięki podgrzewaniu wody. Nie opiera się on w żadnym stopniu na działaniu mikrofal, których jedynym zadaniem jest doprowadzenie wody do wrzenia.
Po drugie na terenie szpitala bez względnie, po każdym odciąganiu pokarmu, po myciu i płukaniu, przeprowadzaj proces dezynfekcji termicznej.
Niestety polskie szpitale nie mają, w bardzo wielu wypadkach, przygotowanych procedur postępowania ze sprzętem laktacyjnym w czasie bez epidemii, a w czasie zagrożenia najchętniej w ogóle zakazałyby odciągania pokarmu. A to wielki błąd, bo wdrożenie procedury opartej na torebkach do dezynfekcji termicznej w kuchenkach mikrofalowych rozwiązałoby zarówno problem przechowywania akcesoriów laktacyjnych pomiędzy procesami odciągania pokarmu, jak i problem ich regularnej dezynfekcji.

Korzystanie z laktatorów stanowiących własność szpitala
Zasady korzystania ze szpitalnego sprzętu laktacyjnego opierają się na następujących, generalnych zasadach:
– matka otrzymuje akcesoria laktacyjne nowe, jednorazowe (do okresowego stosowania), lub wielorazowe poddane procesowi sterylizacji, odpowiednio oznakowane,
– matka otrzymuje szpitalny laktator, który każdorazowo, przed przekazaniem do kolejnej pacjentki, powinien być poddany dezynfekcji powierzchniowej,
– matka otrzymuje procedurę szpitalną postępowania ze sprzętem laktacyjnym,
– matka przechodzi krótkie szkolenie potwierdzające jasność i zrozumienie zasad postępowania ze sprzętem laktacyjnym.

Poniżej zamieszczamy rekomendacje w formie procedury szpitalnej, które przesyłamy szpitalom korzystającym z naszego sprzętu laktacyjnego.

Procedura postępowania ze szpitalnym sprzętem laktacyjnym.
Procedura dotyczy końcówek do laktatorów szpitalnych:
– CLINICARE 24h
– ONE MUM PUMPSET 72h
– CLINIC PUMPSET
– PUMPSET

Końcówki CLINICARE 24h i ONE MUM PUMPSET 72 są końcówkami do ograniczonej liczby użyć. Mogą być użytkowane tylko i wyłącznie przez jedną matkę. Mogą być traktowane jako jednorazowe. 
Nie mogą być poddane procesowi sterylizacji
Końcówki CLINIC PUMPSET są końcówkami przeznaczonymi do wielorazowego użytkowania. 
Po przeprowadzeniu procesu sterylizacji, mogą być przekazane innej matce do użytkowania.
Końcówki PUMPSET, które stanowią własność matki nie wymagają przeprowadzania procesu sterylizacji, ale powinny być objęte działaniem szpitalnej procedury mycia i dezynfekcji.
Akcesoria laktacyjne Ardo Medical, które mają kontakt z pokarmem matki (lejek, zaworek, membrana), po każdym użyciu powinny być poddane procesowi mycia i dezynfekcji termicznej.
Mechaniczna separacja mediów, jaką zapewnia konstrukcja laktatorów Ardo Medical, pozwala na nieobejmowanie niniejszą procedurą pokrywy i drenu łączących akcesoria z laktatorem CARUM lub CALIPSO PRO.
Butelki CLINISTORE, zarówno sterylne, jak i „ready to use” są biologicznie czyste i nie wymagają jakiegokolwiek przygotowania przed użyciem. W warunkach szpitalnych butelki te należy stosować wyłącznie jako jednorazowe, czyli do jednokrotnego użycia.

PROCES MYCIA I DEZYNFEKCJI
Wskazane powyżej akcesoria, które miały kontakt z pokarmem matki, po każdej sesji odciągania pokarmu powinny być rozmontowane i dokładnie umyte w ciepłej wodzie z użyciem detergentu. Następnie dokładnie wypłukane pod bieżącą wodą i umieszczone w torebce do dezynfekcji termicznej EASY CLEAN. Torebka powinna być trwale oznakowana i przyporządkowana tylko i wyłącznie do jednej matki. Następnie do torebki należy nalać około 60 ml wody, dokładnie zamknąć zamek strunowy 
i umieścić w kuchence mikrofalowej w celu przeprowadzenia procesu dezynfekcji termicznej. Kuchenka mikrofalowa powinna być wyraźnie oznakowana i przeznaczona tylko i wyłącznie do przeprowadzania procesów dezynfekcji akcesoriów laktacyjnych. Po zakończeniu wybranego programu, zgodnego 
z instrukcją znajdującą się na każdej torebce EASY CLEAN, torebkę z akcesoriami należy wyjąć 
z kuchenki mikrofalowej, wylać przez specjalny otwór pozostałą część gorącej wody, ostrożnie otworzyć zamek strunowy i pozostawić akcesoria do wysuszenia. Na torebce w specjalnie oznakowanym miejscu należy trwale odznaczyć każdy przeprowadzany proces dezynfekcji termicznej. Torebka powinna być jedynym miejscem, w którym matka może przechowywać czyste akcesoria laktacyjne. Po wysuszeniu akcesoria powinny być pozostawione w torebce, aż do momentu kolejnego ich użycia.
Proces dezynfekcji termicznej przeprowadzany w oparciu o torebki EASY CLEAN, może być opcjonalnie zastąpiony procesem wyparzania wrzątkiem, jednak w takim przypadku matka powinna otrzymać dokładne instrukcje tego procesu od personelu szpitala.
Ze względu na bezpieczeństwo i jakość pokarmu, akcesoria laktacyjne wchodzące w kontakt z pokarmem matki, nie powinny być poddawane innym rodzajom dezynfekcji opartych na użyciu substancji chemicznych. Dezynfekcji powierzchniowej opartej na środkach chemicznych, powinny być poddawane tylko i wyłącznie laktatory, czyli elementy wytwarzające podciśnienie, nie wchodzące w żadnym wypadku w kontakt z pokarmem matki. O regularności takiego procesu decyduje personel odpowiedzialny, jednak nie rzadziej niż raz dziennie.

PROCES STERYLIZACJI
Wielorazowe akcesoria laktacyjne mogą służyć wielu użytkowniczkom, jednak zarówno przed pierwszym użyciem jak i przed przekazaniem akcesoriów laktacyjnych kolejnej matce, należy poddać je procesowi sterylizacji szpitalnej. Wielorazowe końcówki typu CLINIC PUMPSET mogą być poddane sterylizacji wysokotemperaturowej (134 °C), gazowej oraz plazmowej.
Sterylizacji nie wolno poddawać końcówek typu CLINICARE, ONE MUM PUMPSET oraz butelek typu CLINISTORE. Należy traktować je tylko i wyłącznie jako akcesoria do ograniczonej liczby użyć, zgodnej z zaleceniami producenta, ale przeznaczonymi do użytkowania wyłącznie przez jedną matkę.