Blog

Artykuł w formie krótkiego poradnika przedstawia i opisuje profesje ludzi, których możesz spotkać w trakcie opieki okołoporodowej. Doule, położne, pielęgniarki, pediatrzy i wiele innych.
Podstawą utrzymania laktacji na oczekiwanym poziomie jest odpowiednio częste i efektywne opróżnianie piersi. Ilość bodźca w postaci prób pobrania pokarmu z piersi, zsumowana z ilością pokarmu...
Od czasów starożytnych używano substancji naturalnych wspierających laktację. Społeczności rozumiały wartość karmienia naturalnego i radziły sobie w wypadku wystąpienia trudności najlepiej, jak...
Cięcie cesarskie znacząco podnosi ryzyko porażki w karmieniu naturalnym, dlatego warto wiedzieć że...